Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos (AICOP)

Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos (AICOP). Organización que aglutina a Estrategas o Consultores en toda Latino américa.

ENLACE

Share