Jordi Hereu

Presa de possessió com alcalde de Barcelona

Digníssimes autoritats, tinents d’alcalde, regidors, companys de l’Ajuntament, família, amigues i amics. Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin per…

Toma de posesión como alcalde de Barcelona

Dignísimas autoridades, tenientes de alcalde, concejales, compañeros del Ayuntamiento, familia, amigas y amigos. Permitidme que mis primeras palabras sean para…

Discurs d’investidura

Digníssimes autoritats, regidores i regidors, ciutadans i ciutadanes, amics, família tota: Permeteu-me en primer lloc agrair-vos la vostra presència aquesta…